Onze missie en visie

Onze missie

Huis van het Kind Wervik is een samenwerkingsverband dat het welzijn van kinderen, (aanstaande) gezinnen en alle opvoedingsverantwoordelijken kinderen wil verhogen.

Onze visie

Huis van het Kind Wervik wil kinderen en gezinnen met (aanstaande) kinderen ondersteunen door:

  • Een outreachende, laagdrempelige dienstverlening aan te bieden die het welbevinden van alle gezinnen verhoogt, met specifieke aandacht voor maatschappelijk kwetsbaren.
  • Een passend aanbod te creëren dat aansluit bij hun noden en behoeften en zo hiaten wegwerkt.
  • Ouders te gidsen doorheen het opvoedingslandschap, een antwoord te bieden op diverse opvoedingsvragen met als doel hen als ouder te versterken.
  • Preventief en sensibiliserend te werken
  • Ontmoeting te creëren
  • Signalen te detecteren en door te spelen aan het beleid