Antennepunten Uit de Marge vzw

Jeugdopbouwwerk Uit de Marge vzw bestaat uit drie pijlers:

  • Contacten opbouwen met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.
    We zoeken de kinderen en jongeren op daar waar ze zelf graag zijn
    Vandaaruit bouwen we vertrouwen op en gaan we aan de slag met de noden en behoeften van de kinderen en jongeren.
  • We proberen hen te laten participeren aan de samenleving, door hen te versterken en weerbaar te maken.
    Aan de andere kant bouwen we ook een groot professioneel netwerk uit en proberen we maatschappelijke instellingen en organisaties op een betere manier te laten omgaan met deze kwetsbare doelgroepen. We zoeken hoe zij hun drempels kunnen verlagen.
  • Als derde pijler proberen we aanbevelingen te doen naar het beleid, en tips te geven hoe er één en ander toegankelijker en beter kan gemaakt worden voor de meets kwetsbaren in de maatschappij.

 

Waar kan ik terecht?

Buurthuis De Kier
Gosserieslaan 4, 8940 Wervik
056 95 26 31
Elke werkdag 14.00 uur tot 17.00 uur (woensdag tot 18.00 uur)
Uit de Marge vzw
Gosserieslaan 4, 8940 Wervik
0471 10 45 41 (Frederieke)
Op afspraak