Antennepunten Buitenschoolse Kinderopvang Sloeber

Professionele begeleiders zorgen buiten de schooltijd (vóór en na schooltijd, op woensdagnamiddag, schoolvakanties) voor het schoolgaande kind.

De buitenschoolse kinderopvang Sloeber staat open voor alle schoolgaande kinderen van het basisonderwijs die in Wervik wonen, en/of in Wervik naar school gaan, of waarvan de ouder(s)/voogd(en) in Wervik werken.

Prijs:

 • Voor- en naschoolse opvang: € 1,00 per begonnen halfuur
 • Schoolvrije dagen, woensdagnamiddag, vakanties:
  - Minder dan 3 uren:  € 4,30
  - Tussen 3 en 6 uren: € 6,50
  - Langer dan 6 uren: € 13,00
 • Eenmalige bijdrage per schooljaar van € 3,00 voor verzekering
 • Mogelijkheid tot het nemen van een warme maaltijd (soep, hoofdschotel, dessert en drankje) tijdens woensdagnamiddagen, schoolvrije- en vakantiedagen: € 3,00. 
 • Mogelijkheid tot het nemen van een drank en/of koek en/of boterhammen en/of soep: € 0,50
 • De prijzen kunnen door de OCMW-raad worden aangepast volgens de evolutie van het indexcijfer.

Waar kan ik terecht?

Buitenschoolse Kinderopvang Sloeber
Steenakker 30, 8940 Wervik
056 95 26 50
Op afspraak