Onderwijs en leren

Onder dit thema vind je heel wat informatie in verband met onderwijs, leren en naar school gaan.

 

Instapmomenten voor peuters en kleuters in de kleuterklas

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op een van de volgende 7 instapdata naar de kleuterschool:

  • de 1ste schooldag na elke schoolvakantie:  na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie
  • de 1ste schooldag van februari
  • de 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag het al vanaf die dag naar school.

Scholen organiseren vaak afzonderlijke klasjes voor kleuters tussen 2,5 en 3 jaar.
In zo'n instapklasje kan een kinderverzorgster meehelpen.

Voor kinderen van 3 jaar gelden de instapdata niet.
Zij kunnen op elke schooldag starten in de kleuterklas.

In het buitengewoon kleuteronderwijs kan een kind vanaf 2,5 jaar naar school.
Voor hen zijn er geen instapmomenten.