Gezondheid Logo Leieland

Logo Leieland wil de fysieke, psychische en sociale gezondheid van kinderen, jongeren en hun ouders bevorderen door invulling te geven aan de pijler ‘preventieve gezondheidszorg’.

Thema’s:

  • mondzorg
  • gezonde voeding en beweging
  • vaccinaties
  • stoppen met roken
  • alcohol- en druggebruik
  • suïcidepreventie

Logo Leieland maakt de partners van het samenwerkingsverband van Huis van het Kind wegwijs in de evidence-based materialen & methodieken, gelinkt aan diverse gezondheidsthema’s, en ondersteunt hen bij de implementatie.
Interesse om als organisatie in te zetten op de gezondheid van kinderen & jongeren, neem dan contact op met Logo Leieland.

Waar kan ik terecht?

Logo Leieland
President Kennedypark 10, 8500 Kortrijk
056 44 07 94